Tuổi Trẻ Trương Tam Phong

46064 lượt xem199113/13SD
Cuối nhà Nguyên, một phần của bản đồ kho báu bí mật khiến cho khắp võ lâm một phen nổi sóng. Trụ trì Thiếu Lâm trước khi viên tịch đã truyền lại võ công và bản đồ kho báu cho một đồ đệ chính trực, hiền lành – Trương Tam Phong, với hi vọng người đó có thể giúp ngài xóa bỏ bất công và bảo vệ kho báu không rơi vào tay những kẻ xấu.

Thể loại: Phim, Trung Quốc

Diễn viên: Hà Gia Kính, Ngụy Thu Hoa, Trương Chấn Hoàn, Bảo Chính Phương