Trở Lại Bến Thượng Hải

58911 lượt xem200327/27SD
Trở về Thượng Hải là trở về với những hồi ức không thể quên, những ân oán trong quá khứ. Tất Phàm trở về sau 10 năm lưu lạc để nhận diện được rõ hơn chân tướng của Đỗ Bang, kẻ đã từng được anh cứu sống. Hàng loạt âm mưu và các cuộc án mạng đã liên tiếp diễn ra, cho đến khi sự thật được làm sáng tỏ.

Thể loại: Phim, Trung Quốc

Diễn viên: Đỗ Bang, Tất Phàm, Đàm Thế Kiệt, Đàm Hiếu Lễ