Sứ Mệnh Đặc Biệt

182634 lượt xem200740/40SD
Thời kì kháng Nhật, Củng Vị Bình – một thành viên của Đảng Cộng sản Bắc Trung Quốc nhận mệnh lệnh phát triển phe cánh từ tàn dư Quân kháng Nhật Nhân dân Sát Cáp Nhĩ. Nguyên nhân có kẻ phản bội, 25 người do Củng Vị Bình kêu gọi đã bị bắt, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Một mình tự thú hòng cứu lấy mạng sống của 25 người kia, nhưng Vị Bình lại bị trúng quỷ kế.

Thể loại: Phim, Trung Quốc

Diễn viên: Lý Quang Khiết, Tưởng Tiểu Hàm, Trương Tĩnh, Liễu Tiểu Hải, Chu Dương, Hồ Á Tiệp, Diêu An Liêm, Nghê Thổ, Từ Hi Nhan, Bao Bối Nhĩ, Mã Văn Trung