Nhiệm Vụ Khói Lửa

16739 lượt xem200420/20SD
Phim Nhiệm Vụ Khói Lửa là câu chuyện về những anh lính cứu hoả. Trong phút giây sinh tử, họ sẵn sàng đánh đổi tính mạng của mình để cứu lấy những sinh mạng mong manh khác.

Thể loại: Phim, Trung Quốc

Diễn viên: An Dĩ Hiên, Lam Chính Long, Trương Hiếu Toàn, Y Chính, Lý Thiên Trụ, Đường Vũ Triết