Ngọc Đế Truyền Kỳ

36096 lượt xem12/12SD
Khi Ngọc Đế chọn người kế nghiệp cũng là lúc Ngọc huynh và Ngọc đệ trải qua mâu thuẫn. Ngọc huynh bản tính ngang bướng, hiếu thắng, không thuận theo bất cứ ai. Ngược lại, Ngọc đệ dù thông minh hơn người, võ công cao cường nhưng tâm tính hiền lành, thương người.

Thể loại: Phim, Trung Quốc

Diễn viên: Hắc Tử, Hàn Thanh, Tôn Ninh, Lý Kinh Trạch, Phó Hanh, Hồ Tiểu Đình