Nam Bắc Thiếu Lâm

168300 lượt xem200632/32SD
Năm xưa nhà họ Lã bị họa diệt môn, may mắn thay còn một đứa bé gái trốn thoát. Thời gian qua nhanh, cô bé đó lớn lên và được gọi là Lã Tứ Nương. Cô lặn lội đường xa đi tìm một người năm xưa là bạn của Ung Chính và thuyết phục ông ta giúp sức giết Ung Chính trả thù cho gia đình.

Thể loại: Phim, Trung Quốc

Diễn viên: Ngô Kinh, Viên Tường Nhân, Viên Vịnh Nghi, Trương Thiết Lâm