/

Cởi thắt lưng cứu người giật điện

353 lượt xem1/1HD
Bất cứ ai cũng có thể bị điện giật ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Khi dòng điện chạy qua người lúc bị điện giật, những tác động có thể từ tê tới cảm giác như bị kim châm tới ngừng tim đột ngột . Vì vậy, nắm được các biện pháp cấp cứu có thể giúp bạn cứu được người bị điện giật.

Thể loại: HOT Clip, An toàn sống